Nujna zobozdravstvena pomoč

Zobozdravstvena nujna medicinska pomoč 01 47 23 718

Nujna medicinska pomoč pomeni izvajanje nujnih ukrepov zdravnika in njegove ekipe pri osebi, ki je zaradi bolezni ali poškodbe neposredno življenjsko ogrožena, oziroma pri kateri bi glede na bolezenske znake v kratkem času lahko prišlo do takšne ogroženosti.

 

ZOBOZDRAVSTVENA NUJNA MEDICINSKA POMOČ (ZNMP)
OB SOBOTAH, NEDELJAH IN PRAZNIKIH

ZNMP deluje ob sobotah, nedeljah in praznikih od 8.00 do 16.00 (sprejem do 15. ure) v kletnih prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana – Center, Metelkova  ul.9, Ljubljana. Organizira jo Zdravstveni dom Ljubljana.

NOČNA ZOBOZDRAVSTVENA AMBULANTA (NZA)

NZA deluje vsako noč od 21.00 do 4.00 v prostorih Zdravstvenega doma Ljubljana – Center, Metelkova 9, Ljubljana.

Delovanje NZA s financiranjem omogoča Mestna občina Ljubljana. Zobozdravstvena nujna pomoč je namenjena meščankam in meščanom Ljubljane, sprejema pa tudi občane iz drugih krajev in tujce. Občina Škofljica sofinancira storitve za prebivalce Občine Škofljica.

Storitve v NZA so nadstandardna dejavnost, kar pomeni, da ne sodijo med pravice obveznega zdravstvenega zavarovanja, zato je del stroškov samoplačniških. Otroci iz MOL in Občine Škofljica do 18. leta starosti so oproščeni vseh plačil, otroci izven MOL ne plačajo participacije, ampak le storitev. Otroci – tujci do 18. leta starosti so oproščeni participacije, plačajo pa storitev po samoplačniški ceni. Občani MOL in Občine Škofljica plačajo le participacijo, občani ostalih občin pa morajo plačati participacijo in vse stroške zdravljenja. Odrasli tujci plačajo participacijo in storitev.

Cenik storitev Nočne zobozdravstvene ambulante NZA